Logotyp Unii Europejskiej

Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=10366101

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=800

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

175 mm

wysokość

250 mm

Opis bibliograficzny

Tytuł
Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. System bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście zagrożeń oraz prawnych aspektów funkcjonowania państwa
Twórca

autor

Kitler, Waldemar (1957-....) ISNI 0000000071968722

autor

Wojciszko, Mariusz ISNI 0000000403384126

autor

Lewandowski Grzegorz
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Warszawa
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

pełna nazwa wydawcy

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

adres siedziby

al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2023-03-15

data upublicznienia metadanych

2023-03-09

Opis marketingowy

Tekst promocyjny

Monografia pt. Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. System bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście zagrożeń oraz prawnych aspektów funkcjonowania państwa stanowi część opisową badań prowadzonych w ramach zadania badawczego pt. Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Tym samym zawiera wyniki z badań, obejmujące analizę obecnej struktury i powiązań systemu bezpieczeństwa narodowego RP i jego elementów składowych (analizę przeprowadzono w kontekście funkcjonowania systemu w warunkach zewnętrznych zagrożeń i w czasie wojny). Zasadniczą częścią monografii jest prezentacja podstawowych wyzwań w zakresie koncepcji elementów systemu bezpieczeństwa narodowego na czas stanu wojennego, co może świadczyć o przydatności niniejszego opracowania zarówno w wymiarze praktycznym, jak i naukowym.

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe